skelbimai.in ternete
Publikuoti skelbimą

Skelbimo turinys

Šiuo metu vykdome projektą – atiminimo lentą, 1831 metų sukilimo dalyvių palaidojimo vietai pažymėti. Planuojamas atidarymas Birželio 28-30 dienomis Drabužininkuose (data bus patikslinta). Kviečiame norinčius prisijungti, tikslų laiką ir datą patikslinsime vėliau.
2021 metais sukanka 190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 m. sukilimas. Tai buvo pagalba Lenkijos sukilėliams prieš carinę Rusiją. Sukilime aktyviai dalyvavo bajorija, dvasininkija, miestiečiai ir valstiečiai. Šio pasipriešinimo tikslas buvo atkurti Lietuvos ir Lenkijos konfederaciją, panaikinti baudžiavą. 1831 m. sausio mėn. Vilniuje susikūrė Vyriausiasis sukilimo komitetas. Sukilimas prasidėjęs Raseiniuose išplito po visą Lietuvą. Po atkaklių kovų sukilimas pralaimėjo. Nemaža dalis sukilėlių, vadovaujamų kunigaikščio brigados generolo Antano Gelgaudo (1792– 1831) pasitraukė į Prūsiją. Caro valdžia numalšinusi sukilimą įvedė cenzūrą, uždarė Vilniaus universitetą, daugelį vienuolynų, panaikino Lietuvos statutą.
Minint 1831 metų sukilimo sukaktį, Trakų Rotary klubas nutarė įamžinti šį svarbų Lietuvai ir Lenkijai įvykį. Šią idėją iškėlė Trakų Rotary klubo prezidentas Krzysztof Narkiewicz, kai sename Lietuvos kariuomenės topografijos skyriaus žemėlapyje Aukštadvaris – Trakai, išleistame 1937 metais, ties Drabužninkų kaimu rado pažymėtą užrašą „1831 m. sukilėlių kapai”. Visuotinu klubo narių sutarimu palaikėme šią idėją ir kreipėmės į UAB „Metalo Forma” direktorių Antaną Vaičekauską dėl atminimo lentos pagaminimo. Suderinus projektą buvo pagaminta atminimo lenta, kurios centre abiejų valstybių herbai – Lietuvos Vytis ir Lenkijos Erelis. Aplink 1831 m. sukilėlių šūkis lietuvių ir lenkų kalbomis: „ UŽ MŪSŲ IR JŪSŲ LAISVĘ. ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚZ”.
Konkreti atminimo lentos pastatymo vieta suderinta su Aukštadvario regioninio parko direktoriumi Remigijumi Noreika ir Aukštadvario seniūnu Laimiu Kvedaravičiumi.
Lietuvos ir Lenkijos istorijos bei kultūros mylėtojams atsiras dar viena nauja atminimo vieta, kuri pritrauks abiejų šalių turistus. Drabužninkai dabar bus garsūs ne tik VI–XII a. pilkapiais, bet 1831 m. sukilimo atminimo vieta.
Istorikas Virgilijus Poviliūnas
Vote
Result 0 votes

Rašyti komentarą

    Komentarai